Hamn

Värd för gästhamnen är Valdemarsviks Kommun 0123-191 00

Fyruddens gästhamn
58° 11’5 N – 16° 51’2 E

Om gästhamnen

* Hamnen rymmer ca 60 gästplatser med förtöjning vid bom (23), med ankare eller     långskepps efter kajen
* Hamndjup ca 4 meter vid fiskekajen
* Hamnavgift 175 kr/dygn inkl. el
* Duschar och tvättstuga finns i före detta kustbevakningshuset
* Sopstation och färskvatten

Fyrudden hamnKarta över gästhamnen

1. Servicehus. Här finns dusch, wc och tvättstuga
2. Före detta dustbevakning
3. Privata bodar
4. Färskvatten
5. Drivmedel samt lite båttillbehör
6. Restaurang
7. Livsmedel
8. Glass- och kafé
10. Sopor, glasåtervinning och toaletter
11. Busshållplats. Linje 464 går till Valdemarsvik
med anslutningsbuss till Norrköping.